شناسنامه


صاحب امتیاز: مجتمع آموزش فنون اهواز

مدیر مسئول: دکتر سعید غلامی

سردبیر: محمدحسین یاسین

مدیران اجرایی:علی دارویی، سیدرضا دهقانی، فرخ اسدی پور، حامد عالمی آرانی

نشانی نشریه: اهواز- کیلومتر 15 جاده راهرمز-بعد از سه راهی صنایع فولاد-منطقه صنعتی برومی- مجتمع آوزش فنون اهواز

آدرس وب سایت: www.jsattc.saminatech.ir